NIL

 

 

       

Aanvangstijden

 

SBC 'Sasbout Vosmeer' te Delft        Erkende NIL-lasopleidingen

Index

kwaliteit

aanvangstijden

nieuws

 

Aanvang van de cursussen

De nieuwe lascursussen beginnen in de eerste week van oktober 2019.

Het NIL-examen wordt afgenomen in mei 2020

Het examen bestaat uit een praktisch- en een theoretisch gedeelte.

De diploma-uitreiking vindt in juni plaats.


Aanvangstijden

De cursussen worden gegeven op :

maandagavond  18:30 uur - 21:45 uur
dinsdagavond 18:30 uur - 21:45 uur 
woensdagavond 18:30 uur - 21:45 uur
donderdagavond 18:00 uur - 21:15 uur